Na actualidade, as 3 Anualidades complétanse coa consecución do 100% dos obxectivos inicialmente previstos no proxecto:

OG1.Investigación das diferentes tecnoloxías habilitantes aplicadas á cadea de valor nos seus diferentes puntos críticos.
Empresas implicadas: Leche Río, Innogando, Proymaes, Himikode (Subcontrato ITG)
OG2 Avaliación e mellora destas tecnoloxías mediante o desenvolvemento de validacións en pilotos entre pemes, centros de investigación e na empresa impulsora.
Empresas implicadas: Leche Río, Innogando, Proymaes, Himikode (Subcontratas ITG e USC)
OG3 Desenvolver un servizo integral “chave en man” que permita controlar o impacto na cadea de valor da industria láctea, incluíndo dispositivos para a recollida continua de datos, visión artificial, intelixencia artificial, aprendizaxe automática e solucións de cadea de bloques destinadas á certificación dixital da trazabilidade e unha aplicación dirixida a dar valor aos datos tratados polo cliente final e distribuidor.
Empresas implicadas: Leche Río, Innogando, Himikode (Subcontratista ITG)

Máis concretamente:
• Elaboráronse modelos de visión por ordenador para detectar nas distintas liñas da fábrica se a etiquetaxe das botellas que se envasan se corresponde coa orde executada. Mediante un sistema de 2 cámaras, unha por cada liña de produción, permite tanto a comprobación da calidade dos envases como o reconto de botellas en tempo real. A integración da impresión QR desenvolveuse ao final da liña piloto.
• Realizouse a integración de todas as fontes de datos que permiten o seguimento da calidade do leite, así como a dixitalización de todos os procesos internos que diariamente realizan os traballadores da fábrica en materia de calidade. Ademais, a información foi deseñada para ser almacenada nunha cadea de bloques que permitirá aos usuarios ter unha trazabilidade da granxa á mesa do leite embotellado.
• Realizouse a aplicación final dirixida aos diferentes axentes implicados (consumidor, gandería, industria) conectados en tempo real á plataforma de seguimento.
• Todas as solucións de software implantadas e integradas con outros sistemas externos (Ligal, Cegacol, Aemet) foron despregadas nun sistema na nube leche rio, permitindo a accesibilidade a dita información 24/7, nesta plataforma integrada de vixilancia. a información, ofrecendo a Leche Rio unha vantaxe competitiva para poder anticiparse ás necesidades da fábrica.

Intelixencia do leite

Milktelligence aborda a necesidade do sector lácteo de mellorar a súa produtividade mediante a recollida de datos, a sensorización e a visualización de indicadores clave para a industria láctea. Por iso, este proxecto suporá importantes avances no control dos stocks nas explotacións gandeiras, permitirá á empresa organizar o abastecemento, así como relacionar os alimentos en mal estado co rendemento produtivo.

Esta iniciativa ten como obxectivo deseñar, desenvolver e validar unha nova plataforma colaborativa para os sectores primario e secundario que permita, mediante o deseño de cadros de mando específicos, a toma de decisións áxil en función de criterios para maximizar o rendemento produtivo, a sanidade animal e a calidade do produto.

Milktelligence é un proxecto estratéxico impulsado polo Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga), no que participan dúas empresas tecnolóxicas (PS Vet Dairyquality e Innogando) e tres empresas de alimentación (GALACTEUM, Feiraco e Cooperativa Agraria Provincial da Coruña); e financiado no marco do programa de apoio AEI do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo. O seu obxectivo xeral é promover a competitividade e a transición cara ao liderado dixital no sector lácteo.

Obxectivos específicos do proxecto

  1. Analizar as necesidades das explotacións leiteiras en función da estratexia e do mercado das industrias leiteiras
  2. Definir e instalar os sensores de recollida de datos nas granxas seleccionadas
  3. Desenvolver unha plataforma de recollida e análise de datos
  4. Establece os KPI de interese para as explotacións leiteiras e crea paneis de control mediante BI para visualizalos.
  5. Validar o funcionamento e aplicabilidade dos cadros de mando nas explotacións leiteiras e corrixir as posibles desviacións

Esta iniciativa ten como obxectivo deseñar, desenvolver e validar unha nova plataforma colaborativa para os sectores primario e secundario que permita, mediante o deseño de cadros de mando específicos, a toma de decisións áxil.

PEME INNOVADORA

Válido ata o 20 de maio de 2024