Aviso legal

INNOGANDO SL, responsable do sitio web, en diante RESPONSABLE, pon a disposición dos usuarios
usuarios deste documento, co que se pretende cumprir coas obrigas establecidas
na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio
Electrónica (LSSICE), BOE no 166, así como informar a todos os usuarios do sitio web respecto
Cales son as condicións de uso.

Calquera persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose co
a estrita observancia e cumprimento das disposicións aquí establecidas, así como de calquera outra
disposición legal que resulte de aplicación.

INNOGANDO SL resérvase o dereito a modificar calquera tipo de información que puidese
aparecen na páxina web, sen que exista obriga de aviso ou comunicación
usuarios ditas obrigas, a publicación na páxina web de
INNOGANDO SL.

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Nome de dominio: innogando.com
Nome comercial: Innogando
Razón social: INNOGANDO SL
NIF: B27518547
Domicilio social: Rúa dos Artesáns nº19 Baixo, pol ind Ceao
27003 Lugo.
Teléfono: +34 644 586 245
Correo electrónico: hola@innogando.com

2. DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O sitio web, incluíndo pero non limitado á súa programación, edición, compilación e
Outros elementos necesarios para o seu funcionamento, deseños, logotipos, texto e/ou gráficos, son
propiedade do RESPONSABLE ou, se é o caso, dispón dunha licenza ou autorización expresa de
os autores. Todos os contidos do sitio web están debidamente protexidos pola normativa
de propiedade intelectual e industrial, así como inscritas nos correspondentes rexistros públicos.
Independentemente da finalidade para a que fosen destinados, a reprodución total ou parcial, uso,
explotación, distribución e comercialización, require en todo caso da autorización previa por escrito de
parte do RESPONSABLE. Calquera uso non autorizado previamente considérase infracción
infracción grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.
Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos distintos do RESPONSABLE e que poidan aparecer no sitio
sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible
polémica que poida xurdir ao respecto. O RESPONSABLE autoriza expresamente
para que terceiros poidan redirixirse directamente aos contidos concretos do sitio web, e en todo caso
redireccionar ao sitio web principal innogando.com.
O RESPONSABLE recoñece os correspondentes dereitos de propiedade a favor dos seus propietarios.
intelectual e industrial, a súa mera mención ou aparición no sitio web non implica a existencia de
ningún dereito ou responsabilidade sobre eles, nin ningún tipo de apoio, patrocinio ou
recomendación por el.
Realizar calquera tipo de observación sobre posibles incumprimentos dos dereitos de
propiedade intelectual ou industrial, así como calquera dos contidos do sitio web, poderá
faino a través do correo electrónico hola@innogando.com.

3. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADE

O RESPONSABLE queda exento de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada.
no seu sitio web sempre que non teña coñecemento real de que esta información foi
manipulado ou introducido por un terceiro alleo a el ou, se o ten, actuou con dilixencia para
eliminar os datos ou imposibilitar o acceso a eles.

Uso de Cookies

Este sitio web pode utilizar cookies técnicas (pequenos ficheiros de información que envía o servidor
ao ordenador da persoa que accede á páxina) para realizar determinadas funcións que son
consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización do sitio. As galletas
utilizados teñen, en todo caso, carácter temporal, coa única finalidade de facer o
navegación e desaparecen cando remate a sesión do usuario. En ningún caso serán estas cookies
Eles mesmos proporcionan datos persoais e non serán utilizados para recollelos.
eles mesmos.
Mediante o uso de cookies tamén é posible que o servidor onde se atopa o sitio web o recoñeza
navegador utilizado polo usuario para facilitar a navegación, permitindo,
por exemplo, o acceso dos usuarios que se rexistraron previamente ás áreas, servizos,
promocións ou concursos reservados exclusivamente para eles sen necesidade de rexistrarse en cada visita.
Tamén se poden usar para medir a audiencia, os parámetros de tráfico, supervisar o progreso e
número de entradas, etc., nestes casos as cookies son tecnicamente prescindibles, pero
beneficioso para o usuario. Este sitio web non instalará cookies prescindibles sen o consentimento
anterior do usuario.
O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser avisado cando se reciban cookies.
e evitar a súa instalación no seu ordenador. Consulte as instrucións do seu navegador para
ampliar esta información.

Política de ligazóns

Desde o sitio web, pode ser redirixido a contido en sitios web de terceiros. Dende o
O RESPONSABLE non pode controlar sempre os contidos introducidos por terceiros nos seus
respectivos sitios web, non asume ningún tipo de responsabilidade respecto dos devanditos contidos. Ao longo de todo
caso, procederase á eliminación inmediata de calquera contido que poida contravenir a lexislación
nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata da
redirección ao devandito sitio web, informando do contido ás autoridades competentes
en cuestión.
O RESPONSABLE non se fai responsable da información e contidos almacenados, como
incluíndo pero non limitado a, en foros, chats, xeradores de blogs, comentarios, redes sociais ou
calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina
sitio web do RESPONSABLE. Non obstante, e en cumprimento do disposto nos artigos 11 e 16 do
A LSSICE ponse a disposición de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade,
colaborando activamente na retirada ou, no seu caso, no bloqueo de todos os contidos que
pode afectar ou contravenir a lexislación nacional ou internacional, os dereitos de terceiros ou a moral
e orde pública. No caso de que o usuario considere que existe algún contido no sitio web que
podería ser susceptible a esta clasificación, comuníquese inmediatamente ao administrador.
do sitio web.
Este sitio web foi revisado e probado para funcionar correctamente. En principio, podes
O correcto funcionamento está garantido os 365 días do ano, as 24 horas do día. Sen embargo o
RESPONSABLE non descarta a posibilidade de que haxa certos erros de programación, ou iso
se produzan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas ou circunstancias similares que
imposibilitar o acceso ao sitio web.

enderezos IP

Os servidores do sitio web poden detectar automaticamente o enderezo IP e o nome de
dominio utilizado polo usuario. Un enderezo IP é un número asignado automaticamente a un
ordenador cando se conecta a Internet. Toda esta información está rexistrada nun ficheiro
actividade do servidor que permita o posterior tratamento dos datos para a súa obtención
medicións unicamente estatísticas que nos permiten coñecer o número de impresións de páxina, o
número de visitas realizadas aos servidores web, a orde de visitas, o punto de acceso, etc.

4. LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

Para a resolución de todas as disputas ou cuestións relacionadas con este sitio web ou
ás actividades que nel se desenvolvan, será de aplicación a lexislación española á que están suxeitos
expresamente as partes, sendo competentes para resolver todos os conflitos que xurdan ou
relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais do domicilio do USUARIO ou do lugar de
cumprimento da obriga.

PEME INNOVADORA

Válido ata o 20 de maio de 2024